HOMEPAGE

PLANOLOGIE

RECHTSWETENSCHAP

CHAUFFEUR

POLITIEK

EERSTE HULP

AUTOBROCHURES

REIZEN

FOTOGRAFIE

SCHRIJVEN

AGENDA

 

RECHTSWETENSCHAP

Mijn tweede studie is rechtswetenschap.

Mijn afstudeerrichting is staats- en bestuursrecht. Daarbij ga ik nader in op de juridische beleidsopties van de overheid inzake de beïnvloeding van de keuze van transporteurs voor een bepaalde vervoersmodaliteit of multimodaal transport (zie ook onder het kopje planologie).

Daarnaast heb ik als specialisaties verkeersrecht (o.a. wegenverkeerswet en reglement verkeersregels en verkeerstekens), ruimtelijk recht (o.a. Wet Ruimtelijke Ordening), arbeidsrecht en conflictbemiddeling.

Namens kleine bedrijven, verenigingen, stichtingen en eenmanszaken kan ik openstaande facturen innen. Stuur me een berichtje voor meer informatie over deze service.

Soms krijg ik de vraag waarom ik geen advocaat ben geworden. Het antwoord is heel simpel: ik zou geen verdachten willen verdedigen die overduidelijk wel schuldig zijn, maar die je door wat juridisch touwtje trekken uit de gevangenis probeert te houden.
Liever houd ik me bezig met bemiddeling: twee partijen die met elkaar in conflict zijn (en die allebei een beetje gelijk hebben) bij elkaar brengen.