HOMEPAGE

PLANOLOGIE

RECHTSWETENSCHAP

CHAUFFEUR

POLITIEK

EERSTE HULP

AUTOBROCHURES

REIZEN

FOTOGRAFIE

SCHRIJVEN

AGENDA

 

POLITIEK

Al sinds 2001 ben ik lid van de VVD en ik ben tevens lid geweest van de jongeren-VVD, de JOVD. Daar ben ik ook enkele jaren actief geweest, onder andere als voorzitter van de afdeling Venlo e.o. Voor de VVD ben ik onder andere bestuurslid jongeren geweest voor de afdeling Venlo en secretaris van de regio Noord- en Midden-Limburg.

Het liberale gedachtengoed, waarin de begrippen vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal staan, heeft mij van alle politieke stromingen altijd al het meeste aangesproken, voornamelijk vanwege de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Elk individu krijgt kansen om zich te ontwikkelen, maar moet deze zelf grijpen. Alleen degenen die om de een of andere (goede) reden buiten de boot vallen, kunnen (al dan niet tijdelijk) een beroep doen op onze sociale zekerheid.